Tuesday, June 29, 2010

WEKA i MySQL

Com connectar WEKA amb MySQL.

Pàgina on ho explica: http://estudiandobi.blogspot.com/2008/02/conectar-weka-con-mysql.html

Coses a tenir en compte:
- Al directori home/username hi ha d'haver el fitxer DatabaseUtils.props
- S'ha de carregar la llibreria mysql-connectors-java.jar al CLASSPATH

A la web http://mrtextminer.wordpress.com/2008/03/16/setup-weka-and-libsvm-for-weka-in-debian-etch/ hi ha informació de com connectar WEKA amb la llibreria de SVM.

No comments:

Post a Comment