Friday, June 11, 2010

Linux - Servidor - Carpetes

Engegar / Aturar el servidor Apache

/etc/init.d/apache2 start | stop | restart

Directori on afegir els fitxers

/var/www

Si no volem moure els fitxers de dins un directori a aquest directori, podem fer un softlink de la següent manera

ln -s /path/OrigDir /var/www/newDir

No comments:

Post a Comment