Sunday, June 27, 2010

Linux - Apache - PHP - MySQL

Resum de l'estructura dels directoris en un Debian/Ubuntu

- /etc/init.d conté els progrmes que s'executen, com ara apache2 o mysql
- /etc/mysql conté la configuració de mysql
- /etc/apache2 conté la configuració de apache2
- /etc/phpmyadmin conté la configuració de phpmyadmin
Per poder veure phpmyadmin a localhost/phpmyadmin s'ha de modificar el fitxer /etc/apache2/apache.conf afegint-li Inlclude /etc/phpmyadmin/apache2.conf

No comments:

Post a Comment