Friday, June 11, 2010

Joomla - Cosetes

  • Canviar el títol per defecte de la pàgina: Anar a Menus -> Main Menu -> Home -> Edit -> Parameters (System) i canviar el títol (http://cmsjoomla.wordpress.com/2008/10/16/modificar-el-texto-bienvenidos-a-la-portada/)
  • Canviar la icona per defecte de la pàgina: Fitxer nom_plantilla/favicon.ico
  • Component joomla per reproduir mp3. Es un Mambot i es diu *1 Pixel Out Audio Player*.
*Per la versió 1.0x del joomla: *
Descàrrega: http://duvien.com/system/files/BOT_onepixelout-player-v123b.zip
Informació: http://duvien.com/onepixelout-player-ported-joomla-10x

*Per la versió 1.5 del joomla: *
Descárrega: http://duvien.com/system/files/plg_onepixelout-player-v1_5_2.zip
Informació: http://duvien.com/1pixelout-player-152-released

Per fer-lo servir ho has de fer així, posant /{audio}arxiu MP3{/audio}/

No comments:

Post a Comment