Friday, June 11, 2010

Accedir per ssh dins lsi

ssh nomusuari@login1.upc.edu

ssh2 nomusuari@nommaquina

No comments:

Post a Comment