Friday, June 11, 2010

Programes informàtico-matemàtics

Llibreria per al càlcul de VAPS i VEPS molt grans: ARPACK (en Fortran), ARPACK++ (interfície per a C++)
  • Per a Ubuntu hi ha un paquet deb.

SIMPLEX - Programació lineal
  • CPLEX: El millor, de pagament
  • GLPK: Free software, va bé. Implementat en C++, té una interfície en R. Els problemes s'especifiquen en MATHPROG, un llenguatge per a especificar problemes.
  • COIN-OR: Free software

Programes matemàtics gratuïts

Software educatiu

No comments:

Post a Comment