Friday, June 11, 2010

MySQL - Com canviar el directori on guardar les dades

Extret de http://www.freelancis.net/ressources/mysql/changing_directory

El directori on s'emmagatzemen les bases de dades de mysql per defecte és:
/var/lib/mysql

Si volem emmagatzemar la base de dades a un disc extern, per exemple, hem de fer el següent:
  • Parar el dimoni mysql
/etc/init.d/mysql stop
  • Crear el directori arrel on vulguem i donar-li permisos per accedir des de la BD
mkdir /home/mysql
chown -R mysql /home/mysql
chgrp -R mysql /home/mysql
  • Copiar les dades bàsiques, usuaris, etc
cp -Rp /var/lib/mysql/* /home/mysql/

  • Canviar la configuració MySQL
vi /etc/mysql/my.cnf

Canviar la línia datadir = /var/lib/mysql per datadir = /home/mysql
  • Activar de nou el dimoni MySQL i provar que va bé creant una nova BD
/etc/init.d/mysql start

  • Alliberar espai. Tots els fitxers del directori /var/lib/mysql, excepte
debian-5.0.flag
mysql_upgrade_info
i el directori mysql


poden ser eliminats

No comments:

Post a Comment