Friday, June 11, 2010

Eines AUTO per a la compilació de projectes

Al directori arrel /
configure.in
Makefile.am
A cada carpeta
Makefile.am
Executem
aclocal : arxiu aclocal.m4 amb macros
autoconf : configure.in -> scripts configuració
automake -a (--foreign) : Makefile.am -> Makefile.in
autoheader : Plantilla configure
Finalment
./configure
make

No comments:

Post a Comment