Friday, June 11, 2010

Joomla - Passos molt bàsics per a fer una web

Menús: Agrupacions d'enllaço, imatges...
  • Es pot triar l'ordre i el nivell d'accés.

Contingut: Categories -> Seccions -> Articles
  • FrontPage

Components:
  • Remository
  • Weblinks: Categories -> Links

Extensions:
  • Module Manager: Són els que es veuen a les pàgines. Formats per menús i altres mòduls.
  • Localització (esquerra, dreta, ..., ordre)
  • Nivell d'accés (públic, privat, ...)
  • Assignació de menús: Menús i elements des dels quals serà visible el mòdul.

No comments:

Post a Comment