Thursday, July 22, 2010

Python - Profiling

Per a fer profiling amb python:

python -m cProfile -o cProfile_stats prog_python.py

El resum s'escriu al fitxer cProfile_stats. Per a llegir-lo:

python
>>> import pstats
>>> p = pstats.Stats('cProfile_stats')
>>> p.sort_stats('time').print_stats()

Més informació aquí: http://docs.python.org/library/profile.html

No comments:

Post a Comment